Enklere utfylling og gjennomføring av ..

Skjema tilpasses den enkelte virksomhet. La de ansatte utføre SJA på lokasjonen før jobben startes, fylle ut evaluering etter jobben er utført og laste ned utfylt skjema i PDF...

Mer informasjon utarbeides.

Status

Normal drift
Normal drift
Normal drift