Bedre arbeidsflyt med SPA18 fra Digitools

Med SPA18 får betjentene raskere varsel, saksbehandlere litt enklere saksbehandling og kundene bedre service ved at automatene blir raskere rettet m.m.

Funksjoner

SPA18 leveres gjennom digitools-plattformen. Vi har nevnt de mest brukte modulene i SPA18 nedenfor, men har flere tilgjengelig og kan utviklet nye.

Automater

Registrering av problemer, vedlikehold og retting. Kan også tilpasse skjemaene, oppslag i feilkoder samt vise kart over nærmeste automater.

Fellesmelding

Send tekstmelding til en eller flere mottakere. Sett opp liste over mottakere som automatisk mottar melding når problemer blir registrert.

Ladestasjoner

Registrering av problemer, vedlikehold og retting. Kan også tilpasse skjemaene, forslag til problemløsning samt kart over nærmeste ladere.

Integrasjoner

Forenkler kontrollene ved at kjøretøytillatelser kan komme opp som varsel ved oppslag gjennom virksomhetens kontrollverktøy.

Hendelseslogg

Hent ut informasjon om hendelser registrert på datoer, gjør oppslag og last ned rapporter for videre bruk i saksbehandling.

Last ned rapporter

Hent ut statistikk og liste over registrerte hendelser. Nedlasting av rapporter som PDF-filer (PDF/A) for enklere arkivering.

Status

Normal drift
Normal drift
Normal drift