Fakturering

Hvordan sendes fakturaer fra Digitools?

Dersom organisasjonsnummeret er registrert i ELMA vil du motta fakturaene fra Digitools direkte inn i regnskapsprogrammet ditt (EHF-faktura), ellers sendes fakturaen (PDF-format) til registrert e-postadresse. Unntaksvis sender vi fakturaen per post.

Trenger du fakturakopi?

Du kan sendes oss en melding, så sender vi deg en kopi av fakturaen.

Hvordan fakturerer Digitools?

Leverandører med norsk organisasjonsnummer skal sende faktura til Digitools på det elektroniske formatet PEPPOL BIS Billing 3.0. Unntaksvis vil vi akseptere og behandle fakturaer mottatt e-post eller papir.

Alle fakturaer må minimum inneholde opplysninger i samsvar med forskrift om bokføring.

Utover minimumskravet forventer Digitools at følgende opplysninger finnes på fakturaen:

 • Leverandørens navn
 • Leverandørens organisasjonsnummer
 • For leverandører registrert i MVA-registeret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.
 • Bankkontonummer
 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • Kjøpers navn
 • Kjøpers organisasjonsnummer
 • Referanse, ordrenummer, navn på kontaktperson eller e-post adresse
 • Varelinjebeskrivelse, enhet (stk., eske, etc.)
 • Enhetspris
 • Antall
 • Varelinjebeløp
 • Netto fakturabeløp
 • Andre offentlige avgifter, f.eks. miljøgebyr
 • Mva. beløp, pr. mva. sats
 • Totalt fakturabeløp inkl. mva
Fakturaer fra utenlandske leverandører må i tillegg ha opplysning om:
 • IBAN og BIC (Swift)
 • Valuta

Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura kan ikke forventes behandlet. Ved manglende referanse på faktura, vil fakturaen bli returnert.

Elektronisk faktura

Faktura- og kredittnota må være maskinelt stilet til Digitools AS (kjøper).

BIS SchemeID = 0192:931235184

Vedlegg til elektronisk faktura, skal leveres som del av XML og være Base64-kodet.

Annen leveringsmåte

Dersom elektronisk faktura ikke kan leveres, kan fakturaen sendes på e-post til faktura@digitools.no

Gyldige format på vedlegg til e-post er enten PDF eller TIFF. Send kun ett dokument (med faktura og vedlegg) per faktura. Denne e-post adressen skal kun brukes til innsending av PDF/TIFF fakturaer – ingen kommentarer, spørsmål eller henvendelser blir besvart eller behandlet.

Unntaksvis kan faktura sendes per post.

Status

Normal drift
Normal drift
Normal drift