Om Digitools

:o)

Skybasert løsning

Digitools-plattformen ble utviklet tilbake i 2018 av Borg Tech AS - den gang i forbindelse med SPA18-løsningen (Status På Automater 2018 ) men plattformen har med tiden blitt videreutviklet til å inneha langt flere funksjoner og løsninger.

I 2023 ble Digitools AS etablert og stafettpinnen overført med fokus på fortsatt utvikling og innovasjon av plattformen.

Med fokus på brukervennlighet er løsningene enkle å benytte - som gir mindre behov for opplæring samt at kan kundene selv administrere sin løsning med blant annet brukere, tilganger, standardverdier m.m. .

En av fordelene med å benytte Digitools er at det ikke kreves noen lokal installasjon, siden løsningen kjører på våre servere - som er lokalisert i Norge. Vi kan derfor rulle ut nye funksjoner både raskere og hyppigere.

Kontakt oss

Status

Normal drift
Normal drift
Normal drift