Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Digitools.

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Digitools AS (Digitools) samler inn og bruker personopplysninger. Digitools har også forankret og gjort tilgjengelig for alle, via skriv, interne rutiner for behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder:

når Digitools er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg og du bruker Digitools tjenester, hvor vi bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, samt hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes.

Denne personvernerklæringen ikke:

når Digitools er databehandler på vegne av behandlingsansvarlig som for eksempel kan være Digitools kunde.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, eller en kombinasjon av disse, som gjør det mulig å fastsette hvilken person som befinner seg bak opplysningene.

Når du er kunde hos oss

Er du kunde lagrer og behandler vi personopplysninger dersom det foreligger en grunn (formål) og et behandlingsgrunnlag for dette.

I vårt CRM lagrer og behandler vi personopplysninger som navn på kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer med formål og behandlingsgrunnlag for å levere produkter og tjenester etter avtale.

Det vil bli lagret og behandlet personopplysninger hos tredjeleverandør med formål og behandlingsgrunnlag for å levere og drifte kundens produkter og tjenester. Mer utfyllende informasjon blir opplyst ved avtaleinngåelse under «Databehandleravtale» i avtalevilkårene.

For å få innsikt og tilbakemeldinger fra våre kunder på leveranser og kundeforhold gjennomfører vi kundeundersøkelser via SurveyMonkey. Vi benytter her behandlingsgrunnlaget «nødvendig for å ivareta legitime interesser – interesseavveiing».

Når du henvender deg til oss

Når du kontakter oss via e-post, nettsiden eller via telefon vil vi lagre kontaktinformasjon, type henvendelse, tidspunkt for denne, relevante notater, samt informasjon om henvendelsens utfall. Formålet er å kunne utøve god kundebehandling ved å ha mulighet til å henvise til tidligere dialoger og informasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å følge opp henvendelser.

Når du bruker våre nettsider

Vi plasserer cookies («informasjonskapsler») på våre nettsider. Mer om vår bruk av cookies kan du lese på denne siden. Vi benytter Google Analytics, men IP er anonymisert. Det er mulig å gå inn på denne lenken dersom du ønsker å blokkere Google til å samle din data.

Du har flere rettigheter som følge av personopplysningsloven. En oversikt over disse følger under. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter.

Rett til innsyn

Du har rett på innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg.

Retting

Dersom personopplysningene vi har om deg er feil, har du rett til å få rettet opp disse. Vi vil gjøre dette så snart vi er gjort oppmerksom på eventuelle feilaktige opplysninger. Kontakt oss dersom du ønsker å oppdatere personopplysninger vi har lagret om deg.

Sletting og begrensning

I henhold til personvernloven skal en virksomhet kun behandle personopplysninger som er nødvendig for at den skal få levert de tjenestene kundeforholdet omfatter. Vi behandler og beholder derfor kun opplysninger vi har et behandlingsgrunnlag for, samt informasjon vi er pålagt å beholde etter norsk lov.

Dataportabilitet

I noen tilfeller vil du kunne få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss, og få disse overført i et maskinlesbart format til en konkurrent av oss. Dersom det er teknisk mulig, vil vi overføre opplysningene direkte til det aktuelle firmaet.

Klage til Datatilsynet

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, håper vi at du tar kontakt med oss. Så langt det er mulig vil vi forsøke å imøtekomme dine ønsker knyttet til ditt personvern. Dersom vi ikke klarer å finne en løsning, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

Vær oppmerksom på at det er mange begrensninger i rettighetene over, og det må derfor gjøres en konkret vurdering av hver forespørsel. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned.

Dine personopplysninger skal behandles sikkert

Personopplysningsloven stiller den som behandler personopplysningene dine ansvarlig for å ivareta ditt personvern, samt gjennomføre sikringstiltak om nødvendig. Vi benytter tiltak som adgangskontroll og annen teknisk sikkerhetsstruktur for at dine opplysninger oppbevares og behandles trygt.

I de tilfeller vi har valgt å benytte oss av en ekstern leverandør, som ved fysisk lagring av data, analyseverktøy og leverandør av produkter og tjenester, er det inngått databehandleravtaler. Dette sikrer at personopplysningene blir behandlet etter det formålet vi har avtalt og at oppbevaring, bruk, utlevering og sletting av persondata skjer etter avtale.

Lagring av personopplysninger

Vi beholder kun lagrede personopplysninger så lenge formålet og behandlingsgrunnlaget foreligger. I tilfeller der vi er pålagt å lagre opplysninger ved lov, vil vi beholde disse så lenge lovverket tilsier. Vi vil også beholde informasjon ved særlige tilfeller, for eksempel ved klager og krav rettet mot eller utstedt av oss.

Det er daglig leder som står ansvarlig for forsvarlig behandling av dine personopplysninger.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende innsyn, retting eller sletting av dine opplysninger kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Ved slike henvendelser vil du måtte identifisere deg, slik at vi kan sikre rettmessig utlevering av dine personopplysninger. Vi vil svare deg så raskt som mulig og senest innen den lovfestede tidsfristen på 30 dager.

Status

Normal drift
Normal drift
Normal drift